Про удосконалення навчально-виховного

процесу в гуртках та секціях (за наслідками

співбесід з керівниками гуртків та секцій)

 

 

На виконання наказів МЦПР ММ від 22.03.11 №44 «Про організоване закінчення 2010-2011 навчального ріку» з метою аналізу рівня зростання педагогічної майстерності, якості позашкільної освіти згідно графіка (Додаток №1) з 04.05.11 до 13.05.11 були проведені співбесіди директора з педагогічними працівниками – керівниками гуртків та спортивних секцій за наступними питаннями: порівняльний аналіз кількості вихованців на початку та на прикінці року, порівняльний аналіз вхідного та вихідного  тестувань, стан навчально-матеріального та методичного забезпечення кабінету, участь та результативність педагогічних працівників в методичній роботі закладу та орієнтовний навчальний план на наступний рік.

У цій роботі прийняло участь 78 педагогічних працівників. Спільна синтетична та аналітична робота адміністрації, методичної служби та керівників гуртків та секцій продемонструвала певні досягнення.

На підставі аналітично-узагальнюючих матеріалів за наслідками моніторингів визначено достатній рівень сформованості знань, вмінь та навичок вихованців відповідно до навчальних програм. Наповнювальність груп на заняттях склали 83%. Педагоги застосовували  індивідуально-диференційні підходи та нові форми й методи проведення занять у роботі з вихованцями.

Таким чином, на підставі аналізу участі педагогічних працівників у методичній роботі закладу (Додаток № 2) прослідковується певний зріст професійної компетентності педагогів.

Враховуючи вищезазначене,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Ухвалити підсумкові співбесіди адміністрації з педагогічними працівниками як форму спільної аналітичної та синтетичної роботи щодо динаміки зростання педагогічної майстерності в навчальному році, періодично змінюючи коло педагогів, які цього потребують

Термін: щороку

 квітень-травень

  1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи (Олейниченко Н.О.), методистам (Давидюк М.Г., Руднєва І.О., Мамій Р.Г., Удачіна Л.А.), головам методичних об’єднань:

2.1.Практикувати колегіальне перспективне планування роботи методичного об’єднання на підставі особистих планів самоосвіти педагогічних працівників

Термін: щороку

до 15.09.11,

2.2.Укласти та надати  на затвердження перспективні плани вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду (до 2015 року)

Термін: до 15.08.11

2.3.Оприлюднити план проведення та участі у спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, фестивалях на навчальний рік

Термін: до 15.09.11

2.4.Переглянути кількість та напрямки методичних об’єднань у 2011-2012 навчальному році, обрати голів

Термін: до 15.08.11

2.5.Затвердити план заходів щодо удосконалення педагогічної майстерності окремих педагогічних працівників (Додаток № 3)

  1. Керівникам гуртків та секцій:

3.1.Віднести всі групи вихованців до 7 років до оздоровчого напрямку з навантаженням відповідно до Типових навчальних планів (2006 р.) – не більше 4 годин на тиждень

Термін: з 01.09.11

3.2.Систематично та цілеспрямовано працювати з батьками вихованців щодо спільних дій у збереженні та зміцненні здоров’я дітей. Сформувати для цього відповідний медіапростір. Скласти план роботи.

3.3. Поглиблювати власні знання з анатомії людини та вікової психології шляхом включення цих питань до планів самоосвіти

Термін: постійно,

До 15.09.11

3.4.Внести пропозиції щодо розробки індивідуальних карт (журналів, книжок), моніторингу фізичного розвитку вихованців

Термін: до 25.08.11

3.5.Планувати поглиблений медичний огляд для вихованців, що приймають участь у змаганнях та тих, що мають вади фізичного розвитку

Термін: протягом навчального року

3.6.Підготувати та надати на затвердження як частину календарно-тематичного плану репертуарні плани та календарі масових заходів

Термін: до 15.09.11

3.7.Відпрацювати з директорами загальноосвітніх шкіл роботу гуртків та секцій у вихідні дні, залучаючи до них учнів всіх закладів освітнього округу

Термін: до 15.09.11

3.8.Активно та цілеспрямовано пропагувати свій напрямок діяльності та досягнення вихованців у засобах масової інформації, електронних, тощо. Формувати позитивний імідж колективів.

Термін: постійно

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

Директор                                                                 Л.В.Балабан

 

 

Про якість та ефективність

різних форм методичної роботи

(за підсумками 2010-2011 н.р.)

 

 

На підставі аналітично-узагальнюючих матеріалів за наслідками методичної роботи у 2010-2011 н.р. з метою подальшого удосконалення, диференціації та індивідуалізації, підвищення ефективності її різних форм,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

  1. Продовжити роботу по створенню умов для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом самоосвіти, самовдосконалення, активної участі у різних формах методичної роботи.

Термін: постійно, протягом

 2011-2012 н.р.

  1. Включити до плану методичної роботи на 2011-2012 н.р. наступні заходи:

-          педагогічні читання «Виховання фізичної культури дошкільників – культури почуттів, уваги, краси, культури всього характеру»

Термін: І семестр

2011-2012 н.р.

-          науково-практична конференція «Роль педагога-позашкільника у формуванні повноцінної життєздатної творчої особистості («Мы не можем кардинально изменить мир, но сделать его лучше – нам под. силу»)»

Термін: ІІ семестр

2011-2012 н.р.

-          проведення творчих конкурсів за всіма напрямками діяльності. Внести пропозиції

Термін: до 25.08.2011

 

  1. Провести міський етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий урок»

Термін: відповідно до Положення

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Олейниченко Н.О.), керівникам методичних об’єднань, керівникам творчих груп:

4.1. Спланувати цикл диференційованих, особистісно-зорієнтованих методичних заходів щодо удосконалення підсумково-узагальнюючих аналітичних дій педагогічних працівників

Термін: до 15.08.2011 н.р.

4.2. Активніше використовувати нові нетрадиційні форми проведення підсумкових занять. Підходити диференційовано до планування підсумкових занять

4.3. Планувати проведення підсумкових занять у групах початкового рівня та тим педагогічним працівникам, які не мають достатнього досвіду педагогічної роботи

4.4. Проводити звітні концерти окремих колективів у межах творчих звітів клубів та центрів до дня захисту дітей із запрошенням батьків, громадських організацій, представників місцевої влади

Термін: травень, 2012 р.

4.5.Забезпечити відеозапис підсумкових занять та інших заходів та організувати й провести заочний конкурс на краще підсумкове заняття для педагогів-позашкільників, які мають досвід роботи більше трьох років

Термін: до 01.09.2011,

квітень 2012 р.

4.6.Підготувати та надати на розгляд методичної ради творчі завдання для підсумкової атестації вихованців заключних рівнів навчання для отримання свідоцтва про позашкільну освіту

Термін: ІV квартал 2011 р.

4.7. Підготувати та надати списки вихованців заключних років навчання для отримання свідоцтва про позашкільну освіту

Термін: до 01.11.2011 р.

4.8.Підготувати та надати на затвердження план публікацій у фахових журналах на 2011-2012 н.р.

Термін: до 25.05.2011 р.

4.9.Забезпечити участь у конкурсі журналу «Позашкілля» «Позашкілля: 20 років назустріч часу»

Термін: відповідно до Положення

4.10.       Удосконалити систему моніторингових досліджень якості позашкільної освіти (вхідного, поточного, вихідного тестування вихованців), включати всі боки здорового способу життя (фізичне, духовне, психічне, соціальне здоров’я)

Термін: жовтень 2011 р.

4.11.       Створити творчі, динамічні, проблемні групи (за досвідом роботи, напрямком діяльності, методичною проблемою, утрудненням у роботі, територіально, тощо) у межах методичного об’єднання для індивідуалізації, диференціації, підвищення якості та ефективності методичної роботи

Термін: до 15.08.2011

 

4.12.       Обговорити та надати на затвердження форми фіксування результатів участі в методичній роботі педагогічних працівників

Термін: до 15.08.2011

4.13.       Здійснити комплекс методичних заходів щодо впровадження у всіх ланках позашкільної освіти навчальної програми для дітей дошкільного віку «Фізичний розвиток»

Термін: до 28.08.2011

4.14.       Надати на затвердження план узагальнення перспективного педагогічного досвіду на 2011-2015 рр.

Термін: до 31.05.2011

  1. Керівникам гуртків та спортивних секцій:

5.1. Переглянути навчальні програми з метою приведення їх у відповідність з програмою «Фізичний розвиток», вимогам Типових навчальних планів щодо організації, спрямованості та змісту занять початкового рівня позашкільної освіти

Термін: до 20.08.2011

5.2.Доопрацювати відповідно до вимог Типових навчальних планів форми та методи моніторингу якості позашкільної освіти (вхідне, поточне, підсумкове тестування)

Термін: до 20.08.2011

5.3.Вжити конкретних заходів щодо приведення у відповідність з вимогами навчально-матеріальної та методичної бази кімнат, кабінетів, залів та їх санітарно-гігієнічний стан

Термін: до 15.05.2011

5.4.Забезпечити проведення батьківських зборів за темою «Співпраця позашкільного закладу з родиною в збереженні та зміцнений здоров’я дитини». Підготувати методичні рекомендації

Термін: вересень 2011,

До 15.08.2011

5.5.Підготувати положення та провести конкурс серед педагогів Шкіл раннього розвитку на кращу розробку батьківських зборів «Що таке готовність дитини до школи?»

Термін: до 15.08.2011,

протягом жовтня

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

Директор                                                                         Л.В.Балабан

 

 

 

Ознайомлені:

 

Бесплатный хостинг uCoz